NL

VEILIGHEID & EFFICIËNTIE

Een wetenschappelijke en verantwoorde aanpak

INZET VOOR EFFICIËNTIE

Sinds de oprichting heeft Puressentiel op al zijn producten meer dan 500 studies en tests op werkzaamheid en tolerantie en meer dan 3.500 tests, gaande van analyse tot ontwikkeling uitgevoerd  in samenwerking met ziekenhuisartsen, onderzoekers en onafhankelijke laboratoria.

Puressentiel vertrouwt ook op zijn Raad van Advies*, een wetenschappelijk comité bestaande uit multidisciplinaire experts (artsen, apothekers, zorgprofessionals) die met ons de nieuwste ontwikkelingen in medisch en wetenschappelijk onderzoek delen en ons ondersteunen bij de formulering van onze producten.

Zo wordt het Puressentiel-assortiment aanbevolen door huisartsen en specialisten en wordt het ook vermeld in apotheken en  zorginstellingen.

* Raadgevend Comité

NALEVING VAN DE STRENGSTE REGELGEVING

Puressentiel heeft de regel "primum non nocere" aangenomen  (in de eerste plaats geen kwaad doen), pijler van de eed van de beroemde arts Hippocrates.

Onze eindproducten zijn onderworpen aan een nauwkeurige wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling die hun gebruik, gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen rechtvaardigt, evenals hun claims op basis van hun wettelijke status.

Onze producten worden wereldwijd op de markt gebracht, we hebben ervoor gekozen om ons aan te passen aan de strengste regelgeving.

We zijn trots op ons werk en de beste beloning die we kunnen krijgen is de tevredenheid van onze consumenten! Meer dan 99% van onze gebruikers van ons assortiment  zijn tevreden en we hebben een bekendheidsgraad van 82%! Bedankt! 😊

In juni 2021 werd Puressentiel Frankrijk gerangschikt als het 2e meest deugdzame bedrijf in de Beauty / Wellness-sector in een onafhankelijk advent * -onderzoek. Een erkenning voor onze sociale en ecologische bijdrage! 

Vanaf maart 2020 staat Puressentiel France met trots in de top 5 van welwillende merken. Door haar gebruikers gekozen  met een index van 87.

L’Index bénévolance ® is een enquête opgezet door het Change-bureau met het BVA Institute, uitgevoerd onder 300 merken en 5000 Fransen, die de criteria van empathie, bruikbaarheid en verantwoordelijkheid analyseert van merken waarop de “welwillendheid” is gebaseerd. Het houdt rekening met de betrokkenheid van het merk bij het milieu, maar ook bij zijn werknemers en de burgers. 

* 98,96% tevredenheid van de 38.300 getuigenissen op 30 juni 2020.                                                                          **Enquête uitgevoerd op een representatieve steekproef van 1.004 Fransen op een set van 28 sociale en milieucriteria 
 

GEBRUIK IN ALLE VERTROUWEN

Essentiële oliën zijn krachtige natuurlijke concentraten. De veiligheid van de Puressentiel-producten wordt geëvalueerd vanaf het moment van formulering. Alles wordt voortdurend gecontroleerd door ons team dat verantwoordelijk is voor vigilantie en in samenwerking met onze partnerapothekers. De wetgeving legt ons ook bepaalde waarschuwingen op en die respecteren we. Dit is de reden waarom sommige van onze producten op hun verpakking worden aangegeven als niet aanbevolen voor zwangere vrouwen of jonge kinderen. 
U kunt onze producten daarom met vertrouwen gebruiken  door te kijken naar het gebruiksadvies (gebruiksaanwijzing, doseringen, duur en voorzorgsmaatregelen voor gebruik) die op de verpakking en op onze website wordt vermeld. Daarnaast zijn wij altijd voorstander van het voorzorgsbeginsel bij gebrek aan wetenschappelijke zekerheid. 

PICTOGRAMMEN OP ONZE ETIKETTEN

De aanwezigheid van pictogrammen op de verpakking van sommige van onze producten is gekoppeld aan de toepassing van de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling, Packaging), met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Mede dankzij deze labeling kunnen antigifcentra gepaste zorgen toedienen aan een persoon die het slachtoffer is geworden van een ongewenst neveneffect van een product, vooral in het geval van verkeerd gebruik. 

HORMOONVERSTOORDERS

Een hormoonverstoorder wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als een molecule die de werking van een hormoon nabootst, blokkeert of wijzigt en een schadelijk effect op het lichaam veroorzaakt.  

Veel plantaardig voedsel heeft een endocriene werking maar heeft geen schadelijke effecten. Ze behoren tot de stoffen die werkzaam zijn op het endocrien systeem.  

Werkzaam, maar zonder schadelijk effect. Dit is het geval bij sojabonen, hop, de meeste granen, broccoli, kool, noten... Sommige essentiële oliën zijn in dit geval, die van lavendel of tea tree, bijvoorbeeld, door sommigen ten onrechte afgekeurd.

Essentiële oliën zijn geen hormoonontregelaars, ze hebben een milde endocriene activiteit, veel lager dan die van soja en zonder schadelijke effecten.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.