Gratis levering vanaf 30 € aankoop via Mondial Relay²
NL

VEILIGHEID & WERKZAAMHEID

Een wetenschappelijke en verantwoorde aanpak

INZET VOOR WERKZAAMHEID

Sinds de lancering heeft Puressentiel op al zijn producten meer dan 500 onderzoeken en tolerantietesten en D'efficiëntie in samenwerking met ziekenhuisartsen, onderzoekers en onafhankelijke laboratoria.

Puressentiel heeft ook zijn Raad van Advies *, een wetenschappelijk comité samengesteld uit multidisciplinaire experts (artsen, apothekers, ziekenhuis- of stadsbeoefenaars) die met ons de nieuwste ontwikkelingen in medisch en wetenschappelijk onderzoek delen en ons ondersteunen bij de formulering van onze producten.

Zo wordt het Puressentiel-assortiment aanbevolen door huisartsen en specialisten, en is het ook waarnaar wordt verwezen in apotheken en gezondheids faciliteiten.

* Raadgevend Comité

DE NALEVING VAN DE STRENGSTE REGELGEVING

Puressentiel heeft de regel overgenomen primum non nocere (in de eerste plaats geen kwaad doen), pijler van de eed van de beroemde arts Hippocrates.

Onze afgewerkte producten zijn onderworpen aan: nauwkeurige wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling het rechtvaardigen van hun gebruik, methoden en voorzorgsmaatregelen bij gebruik, evenals hun claims op basis van hun wettelijke status.

Onze producten worden over de hele wereld verkocht, we hebben de keuze voor ons gemaakt voldoen aan de strengste voorschriften.

We zijn trots op ons werk en de beste beloning die we kunnen krijgen is de tevredenheid van onze consumenten! Meer dan 99% van de gebruikers tevreden over ons hele assortiment en een bekendheidspercentage van 82%! Dankjewel ! 😊

* 98,96% tevredenheid op 38.300 getuigenissen op 30 juni 2020.

EEN GEBRUIK IN ALLE VERTROUWEN

Essentiële oliën zijn krachtige natuurlijke concentraten. De veiligheid van Puressentiel-producten is beoordeeld van hun formulering en wordt voortdurend gecontroleerd door ons vigilantieteam, in samenwerking met onze partnerapothekers.
De wet legt ons ook bepaalde waarschuwingen op en die respecteren we. Dit is de reden waarom sommige van onze producten op hun verpakking worden vermeld als niet aanbevolen voor zwangere vrouwen of jonge kinderen.
Zodat u onze producten kunt gebruiken in volledig vertrouwen door te verwijzen naar de gebruiksadviezen (toepassingswijzen, doseringen, voorzorgen bij gebruik) vermeld op de verpakking daarvan en op onze website. Daarnaast zijn wij altijd voorstander van het voorzorgsbeginsel wanneer de huidige gegevens een wetenschappelijk onderbouwde beoordeling niet toelaten.

DE PICTOGRAMMEN OP ONZE LABELS

De aanwezigheid van pictogrammen op de verpakkingen van bepaalde producten, heeft te maken met de toepassing van de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling, Packaging ) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Mede dank zij die labeling kunnen antigifcentra gepaste zorgen toedienen aan een persoon die het slachtoffer is geworden van een ongewenst neveneffect van een product, onder meer bij verkeerd gebruik.

DE HORMOONVERSTOORDERS

Een hormoonontregelaar wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als een molecuul dat de werking van een hormoon nabootst, blokkeert of wijzigt en heeft een schadelijk effect op het lichaam.

Heel veel plantaardig voedsel heeft een echte endocriene activiteit, maar vertoont geen schadelijke effecten. Ze behoren tot de wereld van «SASE» (Stoffen die actief zijn op een systeem endocrien).

Actief, maar zonder nadelig effect. Dit is het geval van sojabonen, hop, de meeste granen, broccoli, kool, noten ... Sommige etherische oliën in dit geval zijn die van lavendel of tea tree, bijvoorbeeld, gekleineerd. Door sommigen.

Essentiële oliën zijn geen hormoonontregelaars, ze hebben een lichte endocriene activiteit, veel lager dan die van soja, en zonder schadelijke effecten.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.