NL

ONZE ENGAGEMENTEN

Voor het behoud van de natuur en een betere wereld

INZET VOOR HET MILIEU

Ons Pure Quality charter definieert de beperkingen van de bevoorrading van grondstoffen met respect voor de natuur, maar ook voor de mensen die ze verbouwen.  Puressentiel zet zich in voor het behoud van het milieu als geheel: behoud van het ecosysteem, de biodiversiteit, bescherming van dorpen, gezinnen, boeren. We zorgen er dus voor dat we een gewas niet zo uitputten dat het in gevaar komt: geen ontbossing, geen rooiing ; dat we de CITES-lijst* respecteren of de aanplant enkele jaren voor de mogelijke exploitatie plannen. Het ecologisch verantwoord en solidair engagement van Puressentiel komt ook tot uiting in de keuze van hernieuwbare grondstoffen en partners (productiebedrijven, verpakkingsleveranciers, distributieplatforms, vervoerders, enz.) die zich inzetten voor  een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen )- en milieubenadering (vermindering van watergebruik, vermindering van afval, enz.), de groepering van goederen voor de scheepvaart en de keuze om luchtvervoer zoveel mogelijk te vermijden (vermindering van de koolstofvoetafdruk), of door het hergebruik van vaten en containers. Of het nu gaat om de teelt,  productie, levering van onze producten of hun hergebruik of recycleerbaarheid, alle stadia van het ecologisch ontwerp van onze producten worden beheerst door onze 100% verantwoordelijke en ondersteunende ethiek, beschreven in ons Pure Quality Charter.

* De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, bekend onder het acroniem CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) of als de Overeenkomst van Washington, is een internationale overeenkomst tussen staten. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat de internationale handel in specimens van wilde dieren en planten het voortbestaan van de soorten waartoe zij behoren niet in gevaar brengt.
 

INZET VOOR DE MENSENRECHTEN

De aanpak van Puressentiel garandeert volledig respect van en solidariteit met de lokale bevolking en de bescherming van de rechten van kinderen en werknemers. Onze plantaardige grondstoffen komen van over de hele wereld, soms uit landen of regio's waar de toegang tot stabiele en reguliere werkgelegenheid moeilijk is en waar zorg en onderwijs sterk ontbreken. 

We selecteren onze partners rigoureus, toeziend op respect voor de fundamentele mensenrechten, waaronder de uitsluiting van discriminatie, dwangarbeid en de uitbuiting van kinderen.

Puressentiel heeft een eigen ethisch kwaliteitscharter opgesteld. Al onze leveranciers moeten zich eraan houden, met strenge controles die dit ondersteunen. Het maken van deze keuze maakt het aanbod selectiever en dus ingewikkelder en soms duurder. Maar we zijn uiterst waakzaam en als we het lokaal niet zelf kunnen controleren, maken we gebruik van een onafhankelijk auditagentschap, zoals Veritas.

SOLIDARITEITSENGAGEMENT

Toegewijd aan een eerlijke, ondersteunende en verantwoordelijke benadering, met respect voor de mens, heeft Puressentiel sinds zijn oprichting vele doelen en verenigingen ondersteund die dezelfde waarden dragen.

Puressentiel bundelt al haar associatieve samenwerkingsverbanden in de Stichting Puressentiel met als missie de natuur, de jeugd en de gezondheid te beschermen...  om op een natuurlijke manier beter samen te leven.  Zo is Stichting Puressentiel wereldwijd actief. Ze neemt deel aan het behoud van plantenerfgoed en biodiversiteit (herbebossing, aanplant van endemische bomen, ondersteuning van imkers). Ze beschermt gezinnen door hun toegang tot water en gezondheidszorg  te vergemakkelijken, evenals tot onderwijs voor arme kinderen. 

DE INZET VAN STICHTING PURESSENTIEL ACTIEF ONDERSTEUND DOOR PURESSENTIEL

Met dank aan alle soorten acties, bijvoorbeeld: stipte solidariteitsacties opgezet op de website (1 € geschonken door Puressentiel voor elke bestelling geplaatst op de site) of door onze commerciële partners; interne acties om kleding en gebruikt speelgoed in goede staat voor Kerstmis; donatie van gebruikte computerapparatuur in goede staat voor opwaardering,  schenking van producten voor sportieve en / of solidariteitsuitdagingen.... Zoveel acties samen met die van Stichting Puressentiel accentueren het dagelijkse leven van Puressentiel en van al haar medewerkers.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.