Gratis levering vanaf 30 € aankoop via Mondial Relay²
NL

ONZE VERBINTENISSEN

Voor een ongerepte en natuurlijk betere wereld.

INZET VOOR HET LEEFMILIEU

Ons Pure Quality-handvest definieert de beperkingen van het inkopen van grondstoffen met respect voor de natuur, maar ook voor de mannen en vrouwen die het verbouwen. Puressentiel zet zich in voor om het milieu te behouden in zijn geheel : behoud van het ecosysteem, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, bescherming van dorpen, families, boeren. Daarom zorgen we ervoor dat we een cultuur niet zodanig doorboren dat ze in gevaar komt: geen ontbossing, geen rooiing ; de CITES-lijst respecteren; of om te plannen voor aanplant meerdere jaren vóór mogelijke exploitatie. Het ecologisch verantwoorde en verenigde engagement van Puressentiel wordt ook weerspiegeld in de keuze van hernieuwbare grondstoffen en partners (productiefabrieken, verpakkingsleveranciers, distributieplatforms, vervoerders, enz.) een MVO- en milieuaanpak (vermindering van het watergebruik, minder afval, enz.), de combinatie van goederen voor de scheepvaart en de keuze te vermijden luchtvaart zoveel mogelijk (vermindering van de carbon footprint) of zelfs door hergebruik van vaten en containers. Van de teelt tot de uiteindelijke productie en levering van onze producten, alle stadia van het ecodesign van onze producten worden beheerst door onze 100% verantwoorde ethiekduurzaam, getranscribeerd in ons Pure Quality Charter.

* De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, bekend onder de afkorting CITES of zelfs als de Washington Convention, is een internationale overeenkomst tussen staten. Het doel is ervoor te zorgen dat de internationale handel in exemplaren van wilde dieren en planten het voortbestaan ​​van de soort waartoe ze behoren niet in gevaar brengt.

INZET VOOR DE MENSENRECHTEN

De aanpak van Puressentiel garandeert een totaal en verenigd respect voor de lokale bevolking en de bescherming van de rechten van kinderen en werknemers.
Onze plantaardige grondstof komt van over de hele wereld, soms uit landen of regio's waar toegang tot stabiel en regulier werk moeilijk is, waar zorg en onderwijs sterk ontbreken.

We selecteren onze partners rigoureus terwijl we ervoor zorgen dat de respect voor fundamentele mensenrechten, met inbegrip van de uitsluiting van discriminatie, dwangarbeid en uitbuiting van kinderen.

Zo heeft Puressentiel zijn eigen ethisch kwaliteitshandvest. Al onze leveranciers moeten zich hieraan houden, met strikte controles die dit ondersteunen. Door deze keuze te maken, wordt het aanbod selectiever en daardoor ingewikkelder en soms duurder. Maar we zijn extreem waakzaam en als we het lokaal niet zelf kunnen beheersen, maken we gebruik van een onafhankelijk accountantskantoor, zoals Veritas.

SOLIDAIRE INZET

Toegewijd aan een eerlijke en verantwoordelijke benadering, met respect voor mensen en hun omgeving, heeft Puressentiel sinds zijn oprichting vele doelen en verenigingen ondersteund die dezelfde waarden delen.

Puressentiel bundelt al zijn associatieve partnerschappen binnen de Stichting Puressentiel ... met als missie de natuur, de kindertijd en de gezondheid te beschermen, voor "Natuurlijk beter samenleven". Zo is de Puressentiel Foundation vandaag actief over de hele wereld in het bijzonder: in Zuid-Afrika, België, Frankrijk, Haïti, Indonesië, Madagaskar, Senegal, Peru, Rwanda. Het neemt deel aan het behoud van het plantenerfgoed en de biodiversiteit (herbebossing, aanplant van endemische bomen, ondersteuning van imkers). Het beschermt gezinnen en kinderen door hun toegang tot water te vergemakkelijken, het geeft arme kinderen toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Het werkt om alle vormen van geweld tegen kinderen in Frankrijk te voorkomen. 

DE INZET VAN DE STICHTING PURESSENTIEL WORDT ACTIEF ONDERSTEUND DOOR PURESSENTIEL

Via allerlei soorten acties, bijvoorbeeld: eenmalige solidariteitsacties opgezet op de website van Frankrijk (€ 1 geschonken door Puressentiel voor elke bestelling die op de site wordt geplaatst); interne acties om kleding en gebruikt speelgoed in goede staat in te zamelen voor Kerstmis; schenking van gebruikte computerapparatuur in goede staat voor opwaardering, schenking van producten voor sportieve en/of solidariteitsuitdagingen…. Zoveel acties die gepaard gaan met die van de Stichting Puressentiel en accentueren het dagelijks leven van Puressentiel en al zijn medewerkers.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.