NL

10 essentiële oliën met kalmerende, rustgevende en relaxerende eigenschappen, bevorderen op natuurlijke wijze de ontspanning, de relaxatie en de slaap.

EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) - 100% puur en natuurlijk
 

Essentiële oliën

Bois de rose d'Asie, Cajeput, Camomille romaine, Lavande vraie, Lavandin grosso, Marjolaine à coquilles, Orange douce, Palmarosa, Petit grain bigarade, Santal Amyris.

Hoe te gebruiken

Te gebruiken met een Puressentiel® verspreider. Voor kleine ruimten volstaat het enkele druppels aan te brengen op een schoteltje bij een warmtebron. Opgelet: een essentiële olie mag nooit verbrand of te sterk verwarmd worden, teneinde de actieve bestanddelen ervan niet teniet te doen.

Gebruikvoorzorgen

Atmosferisch gebruik. De essentiële oliën zijn zeer krachtige concentraten van natuurlijke bestanddelen. Het is aanbevolen voor elk van hen het aangewezen gebruik en het advies van een professioneel zorgverlener nauwlettend te volgen. Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Laat uw kind in dat geval pas na 30 minuten terug in de kamer. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen (vooral niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap) of bij vrouwen die borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie, en bij personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg voor personen onder medische behandeling en voor kinderen het advies van een gezondheidsspecialist. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Raadpleeg een arts in geval van oogirritatie, huidirritatie of -uitslag. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Inhoud/ verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale wetgeving. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het toestel is bestemd. Koel, donker en droog bewaren in een goed gesloten  flacon.

Made in France.
Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

    

Verspreiding

Essentiele Olien Voor Verneveling Zen Verstuiving

10 essentiële oliën met kalmerende, rustgevende en relaxerende eigenschappen, bevorderen op natuurlijke wijze de ontspanning, de relaxatie en de slaap.
 • 30ml
 • Cruelty Free

10 essentiële oliën met kalmerende, rustgevende en relaxerende eigenschappen, bevorderen op natuurlijke wijze de ontspanning, de relaxatie en de slaap.

EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) - 100% puur en natuurlijk
 

Essentiële oliën

Bois de rose d'Asie, Cajeput, Camomille romaine, Lavande vraie, Lavandin grosso, Marjolaine à coquilles, Orange douce, Palmarosa, Petit grain bigarade, Santal Amyris.

Hoe te gebruiken

Te gebruiken met een Puressentiel® verspreider. Voor kleine ruimten volstaat het enkele druppels aan te brengen op een schoteltje bij een warmtebron. Opgelet: een essentiële olie mag nooit verbrand of te sterk verwarmd worden, teneinde de actieve bestanddelen ervan niet teniet te doen.

Gebruikvoorzorgen

Atmosferisch gebruik. De essentiële oliën zijn zeer krachtige concentraten van natuurlijke bestanddelen. Het is aanbevolen voor elk van hen het aangewezen gebruik en het advies van een professioneel zorgverlener nauwlettend te volgen. Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Laat uw kind in dat geval pas na 30 minuten terug in de kamer. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen (vooral niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap) of bij vrouwen die borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie, en bij personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg voor personen onder medische behandeling en voor kinderen het advies van een gezondheidsspecialist. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Raadpleeg een arts in geval van oogirritatie, huidirritatie of -uitslag. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Inhoud/ verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale wetgeving. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het toestel is bestemd. Koel, donker en droog bewaren in een goed gesloten  flacon.

Made in France.
Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

    

Focus ingrediënten
 • Rozenhout
 • Roomse Kamille
  chamomilla recutita flower extract
 • Echte Lavendel
  lavandula angustifolia
 • Marjolein
  origanum majorana
 • Zoete Sinaasappel
  citrus sinensis
Je zult ook leuk vinden
recentelijk bezocht
Mening van klanten