NL

Stichting Puressentiel: Bescherming van de natuur

10.000 NIEUWE BOMEN GEPLANT

DE HUMADA ASSOCIATION, IN 2018 EN 2020 REEDS ONDERSTEUND DOOR DE PURESSENTIEL STICHTING, HANDELT SPECIFIEK IN DE ZUIDWEST-REGIO VAN MADAGASCAR, EEN VAN DE ARMESTE LANDEN TER WERELD (77,8% ARMOEDE)

De vereniging werkt alleen in deze regio in om te kunnen toezicht op projecten, zorgen voor hun duurzaamheid op lange termijn, en smeden sterke banden met de bevolking op basis van drie actielijnen: gezondheid, opvoeding van kinderen en het milieu, met name in het gezicht van nieuwe klimaatuitdagingen. In 11 jaar tijd heeft Humada 11 scholen, hogescholen en middelbare scholen gebouwd in deze regio, in samenwerking met het Malagassische onderwijssysteem.

In 2018 is de "eerste generatie" leerlingen van een "Humada"-school geslaagd voor het baccalaureaat!

Stichting Puressentiel zet zich samen met de vereniging Humada in in de strijd tegen de dramatische ontbossing in Madagaskar en heeft sinds 2018 al 30.000 bomen geplant.

In 2021 worden 10.000 nieuwe endemische bomen geplant: Moringa's met duizend hulpbronnen en Filao's in het Mikea-bos bij Tulear.
Dit project omvat het monitoren van de exploitatie van alle moringa's die sinds 2018 zijn geplant, evenals een plan om het publiek bewust te maken van natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Met in het bijzonder de implementatie van herbebossing en trainingsoperaties met scholen in de Tulear-zone.

De herintroductie van MORINGAS Drouhardii, "BOOM VAN LEVEN OF BOOM VAN WONDEREN" in de regio maakt het mogelijk om de huidige woestijnvorming (300.000 hectare bosverlies per jaar) te bestrijden en de voedingsstatus van de lokale bevolking te verbeteren, dankzij de natuurlijke en therapeutische bronnen van Moringa.

De FILAOS-plantage zal het mogelijk maken om de zandduinen te herstellen die 2 kustvissersdorpen in de regio overspoelen.

PLUS DE 80 MISSIONS DE DEPOLLUTION ET 20 ACTIONS DE SENSIBILISATION.

EN FRANCE, LA FONDATION PURESSENTIEL SOUTIENT WINGS OF THE OCEAN QUI ŒUVRE CONCRÈTEMENT POUR LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS MARINS ET EN MILIEUX AQUATIQUES.

En 2021, forte de ses 10 salariés et de ses 450 bénévoles, Wings of the Ocean a pu mener 190 missions de dépollution, faisant d’elle la première association de dépollution marine en France en 2021. Au total, plus de 60 tonnes de déchets ont pu être récoltés entre la Méditerranée et les îles de l'Atlantique Est (Madère, les Canaries).

L’Etang de Berre est le deuxième plus grand lac salé d’Europe, sa réputation est aujourd’hui mise à mal du fait de sa pollution. Wings of the Ocean, en lien avec plus d’une cinquantaine de partenaires locaux (collectivités, associations, entreprises et populations locales), lance une grande opération de dépollution de l’Etang-de-Berre et de l’Ile des Trois Frères plus particulièrement.

L'objectif du projet 2002 soutenu par la Fondation Puressentiel est de participer à dépolluer au maximum toute la zone de l'Etang de Berre, de trier les déchets à la fois pour permettre leur valorisation mais surtout pour offrir un état des lieux de la pollution par les macro-déchets de l’étang. En menant deux à trois missions de dépollution par semaine.

Durant 7 mois, un programme de dépollution massif est mis en place autour de cet étang, en collaboration avec les collectivités, les entreprises, les associations, et les populations locales :
- Des dépollutions à terre, des dépollutions des eaux, en plongée, récupération de filets fantômes, des dépollutions des fonds marins à l’aimant, des dépollutions des hydrocarbures par bouées de cheveux ;
- Des actions de sensibilisation (établissements scolaires, grand public) ;
- Un tri et une caractérisation unique (en 33 catégories) et systématique des déchets, et la recherche de solution de revalorisation auprès de partenaires.

700.000 NIEUWE BESCHERMDE BIJEN EN NOG STEEDS BESCHERMENDE WILDE BIJEN

IN FRANKRIJK EN BELGI ONDERSTEUNEN WIJ SINDS 2018 12 BIOLOGISCHE IMPERS EN 16 BIJENKORFEN, IN CONVERSIE, BOB, BEGINNERS ... VAN HET ONE ROOF FOR BEES NETWORK

Het netwerk Un toit pour les abeilles brengt vele imkers uit heel Frankrijk en België samen. Haar ambitie is om deel te nemen aan de bescherming van bijen, aan de ontwikkeling van kolonies, om een lijdende sector te ondersteunen en zo de biodiversiteit te beschermen.

Met name door de zwarte bij ("Apis Mellifera Mellifera") te beschermen, een soort die vroeger dominant was in Europa: vandaag zijn er in Frankrijk amper 10% zwarte bijen. Deze voorouderlijke bij, die de twee ijstijden heeft doorstaan, wordt nu bedreigd.

De schenking van de Puressentiel Foundation heeft sinds 2018 1.300.000 kleine bijen helpen beschermen!

In 2021 hernieuwt de Puressentiel Foundation haar steun aan 12 imkers in Frankrijk en in België door 16 bijenkorven te sponsoren. Dit maakt het mogelijk om nieuwe bijenvolken te ontwikkelen, de bijenteelt financieel te ondersteunen, op grote schaal bewustwording te creëren rond het verdwijnen van bijen en de essentiële rol die zij spelen in de natuur. En zo bijna 700.000 nieuwe bijen te beschermen.

Ook de Stichting Puressentiel blijft de wilde bijen beschermen met 3 "wilde bijenverwenhuizen". 40% van de wilde bijen wordt bedreigd. Deze bijen leven alleen, maken geen honing, steken niet maar nemen zeer actief deel aan de biodiversiteit door voorvechters van bestuiving te zijn. Zonder hen zouden veel bloemen niet in fruit of groenten veranderen.

LA FORET TROPICALE FONDATION PURESSENTIEL : PRES DE 25 000 ARBRES PLANTES DANS LE MONDE.

LA FONDATION PURESSENTIEL SOUTIENT TREESISTERS QUI AGIT POUR LA RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES ET DES MOYENS DE SUBSISTANCE MAIS ÉGALEMENT POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS PLUSIEURS RÉGIONS DE LA CEINTURE FORESTIÈRE TROPICALE.

Les forêts jouent un rôle essentiel dans les cycles hydrologiques, absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique à l'origine du changement climatique et constituent les régions les plus riches en biodiversité de la planète. Lorsque les arbres sont abattus, des écosystèmes dynamiques sont souvent surexploités, érodés et rendus infertiles dans un effet en cascade qui se reflète dans le déclin social, la pauvreté extrême. La reforestation peut rapidement inverser ces tendances, en stabilisant et en nourrissant les sols, en restaurant les bassins versants, en revitalisant les sources asséchées et en fournissant une eau de bonne qualité aux populations vivant en aval.

TreeSisters recrée et restaure les écosystèmes forestiers naturels en utilisant des espèces indigènes, en encourageant les connaissances et les compétences locales et en favorisant la participation des femmes.
L’aide concrète de la Fondation Puressentiel permet de planter en 2022, près de 25 000 arbres dans cette ceinture forestière tropicale.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.