NL

Stichting Puressentiel: Bescherming van de natuur

10.000 NIEUWE BOMEN GEPLANT

DE HUMADA ASSOCIATION, IN 2018 EN 2020 REEDS ONDERSTEUND DOOR DE PURESSENTIEL STICHTING, HANDELT SPECIFIEK IN DE ZUIDWEST-REGIO VAN MADAGASCAR, EEN VAN DE ARMESTE LANDEN TER WERELD (77,8% ARMOEDE)

De vereniging werkt alleen in deze regio in om te kunnen toezicht op projecten, zorgen voor hun duurzaamheid op lange termijn, en smeden sterke banden met de bevolking op basis van drie actielijnen: gezondheid, opvoeding van kinderen en het milieu, met name in het gezicht van nieuwe klimaatuitdagingen. In 11 jaar tijd heeft Humada 11 scholen, hogescholen en middelbare scholen gebouwd in deze regio, in samenwerking met het Malagassische onderwijssysteem.

In 2018 is de "eerste generatie" leerlingen van een "Humada"-school geslaagd voor het baccalaureaat!

Ce projet remplit 4 ODD : N°1 : Pas de pauvreté, N°10 : Inégalités réduites, N°13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et N°15 : Vie terrestre.

80 MISSIONS DE DEPOLLUTION, 40 ACTIONS DESENSIBILISATION & PARTICIPATION AU PROJET SCIENTIFIQUE CANOPE

EN FRANCE, LA FONDATION PURESSENTIEL RENOUVELLE SONSOUTIEN À WINGS OF THE OCEAN QUI ŒUVRE CONCRÈTEMENT POUR LA LUTTE CONTRE LESDÉCHETS MARINS ET EN MILIEUX AQUATIQUES AVEC LE PROJET BASSIN D’ARCACHON 2024.

Stichting Puressentiel zet zich samen met de vereniging Humada in in de strijd tegen de dramatische ontbossing in Madagaskar en heeft sinds 2018 al 30.000 bomen geplant.

In 2021 worden 10.000 nieuwe endemische bomen geplant: Moringa's met duizend hulpbronnen en Filao's in het Mikea-bos bij Tulear.
Dit project omvat het monitoren van de exploitatie van alle moringa's die sinds 2018 zijn geplant, evenals een plan om het publiek bewust te maken van natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Met in het bijzonder de implementatie van herbebossing en trainingsoperaties met scholen in de Tulear-zone.

De herintroductie van MORINGAS Drouhardii, "BOOM VAN LEVEN OF BOOM VAN WONDEREN" in de regio maakt het mogelijk om de huidige woestijnvorming (300.000 hectare bosverlies per jaar) te bestrijden en de voedingsstatus van de lokale bevolking te verbeteren, dankzij de natuurlijke en therapeutische bronnen van Moringa.

De FILAOS-plantage zal het mogelijk maken om de zandduinen te herstellen die 2 kustvissersdorpen in de regio overspoelen.

Ce projet remplit 3 ODD : N°4 : Education de qualité, N°13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et N°14 : Vie aquatique.

650 000 NOUVELLES ABEILLES PROTEGEES.

EN SOUTENANT 11 APICULTEURS ET 13 RUCHES, LA FONDATION PURESSENTIEL PROTÈGE 650 000 NOUVELLES ABEILLES EN FRANCE ET EN BELGIQUE, AVEC LE RÉSEAU UN TOIT POUR LES ABEILLES.

La Fondation Puressentiel renouvelle son soutien en 2024 et inscrit dans la durée l’action de ce réseau qui protège les abeilles et, à travers elles, l’écosystème et la biodiversité en France et en Belgique.

Soutenir concrètement 11 apiculteurs sur tout le territoire français et en Belgique en parrainant 13 ruches permet de développer de nouvelles colonies d’abeilles, soutenir financièrement la filière apicole, de sensibiliser à grande échelle autour de la disparition des abeilles et du rôle essentiel qu'elles jouent dans la nature. Et protéger ainsi 650 000 nouvelles abeilles.
Ainsi, depuis 2018, le soutien de la Fondation Puressentiel a permis de protéger plus de 4 300 000 abeilles !

Ce projet remplit 4 ODD : N°8 : Travail décent et croissance économique, N°12 : Consommation et production responsable, N°13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et N°15 : Vie terrestre.

15 000 PLANTES INDIGENES PLANTEES PAR DE JEUNES QUECHUAS

AU PEROU, LA FONDATION PURESSENTIEL SOUTIEN A.I.M.E., ASSOCIATION QUI A POUR MISSION DE CONTRIBUER A L'ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE D'UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, DURABLE ET INCLUSIF.

En 2024, la dotation de la Fondation Puressentiel pour 2024 permet : 15 000 plantes indigènes plantées par de jeunes quechuas pour protéger la biodiversité, promouvoir leur territoire et leur culture à Chosecani au Pérou. Projet co-porté avec l 'Association CEDEP Ayllu qui agit depuis 40 ans pour le soutien aux communautés paysannes dans diverses zones de la région de Cuzco.
Pour ce faire de manière impactante et durable, le projet vise à former un groupe de 40 jeunes de la communauté, les “Gardiens des Andes”, à la valorisation et la conservation du site de plantation.

Ce projet remplit 4 ODD : N°4 : Education de qualité, N°11 : Villes et communautés durables, N°13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et N°15 : Vie terrestre.

700.000 NIEUWE BESCHERMDE BIJEN EN NOG STEEDS BESCHERMENDE WILDE BIJEN

IN FRANKRIJK EN BELGI ONDERSTEUNEN WIJ SINDS 2018 12 BIOLOGISCHE IMPERS EN 16 BIJENKORFEN, IN CONVERSIE, BOB, BEGINNERS ... VAN HET ONE ROOF FOR BEES NETWORK

Het netwerk Un toit pour les abeilles brengt vele imkers uit heel Frankrijk en België samen. Haar ambitie is om deel te nemen aan de bescherming van bijen, aan de ontwikkeling van kolonies, om een lijdende sector te ondersteunen en zo de biodiversiteit te beschermen.

Met name door de zwarte bij ("Apis Mellifera Mellifera") te beschermen, een soort die vroeger dominant was in Europa: vandaag zijn er in Frankrijk amper 10% zwarte bijen. Deze voorouderlijke bij, die de twee ijstijden heeft doorstaan, wordt nu bedreigd.

De schenking van de Puressentiel Foundation heeft sinds 2018 1.300.000 kleine bijen helpen beschermen!

PROTECTION DE LA BIODIVERSITE : CONSERVATION DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES D'UNE RESERVE D’ARGANIER

AU MAROC, LA FONDATION PURESSENTIEL SOUTIENT LA COOPÉRATIVE TAMALOUTE QUI EN PROTEGEANT LES ABEILLES ET LES FORETS D'ARGANIERS DE LA RÉGION, ŒUVRE POUR LA BIODIVERSITÉ ET APPORTE LE SOUTIEN NECESSAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES ET AUX COMMUNAUTES FRAGILES DES ZONES RURALES DE MONTAGNE AFIN QU'ELLES PUISSENT AMÉLIORER LEURS CONDITIONS DE VIE.

In 2021 hernieuwt de Puressentiel Foundation haar steun aan 12 imkers in Frankrijk en in België door 16 bijenkorven te sponsoren. Dit maakt het mogelijk om nieuwe bijenvolken te ontwikkelen, de bijenteelt financieel te ondersteunen, op grote schaal bewustwording te creëren rond het verdwijnen van bijen en de essentiële rol die zij spelen in de natuur. En zo bijna 700.000 nieuwe bijen te beschermen.

Ook de Stichting Puressentiel blijft de wilde bijen beschermen met 3 "wilde bijenverwenhuizen". 40% van de wilde bijen wordt bedreigd. Deze bijen leven alleen, maken geen honing, steken niet maar nemen zeer actief deel aan de biodiversiteit door voorvechters van bestuiving te zijn. Zonder hen zouden veel bloemen niet in fruit of groenten veranderen.

Ce projet remplit 3 ODD : N°8 : Travail décent et croissance économique, N°13 : Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et N°15 : Vie terrestre.

UNE ACADEMIE MOBILE POUR ENGAGER UN GRAND NOMBRE D’AGRICULTEURS DANS UNE DEMARCHE AGROECOLOGIQUE.

EN BELGIQUE, LA FONDATION PURESSENTIEL SOUTIENT THE HOUSE OF AGROECOLOGY ASBL DONT LA MISSION EST D’ACCELERER LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE EN BELGIQUE. CETTE ASSOCIATION PROPOSE UNE COMMUNICATION UNIFIEE, DES BASES SCIENTIFIQUES COMMUNES ET VALIDEES, UN ENSEMBLE D'OUTILS MUTUALISES POUR TOUS LES ACTEURS DE L'AGROECOLOGIE.

En 2024, la Fondation Puressentiel agit pour la protection de l’environnement avec la création d’une académie mobile pour engager un grand nombre d’agriculteurs dans une démarche agroécologique : une formation de terrain en agroécologie. Le projet consiste à tester un premier pilote en 2024 avec un premier groupe d’agriculteurs (15 à 25) en Belgique ;
Afin d’engager un grand nombre d’agriculteurs dans une démarche agroécologique (objectif de 10.000 d’ici 2030, soit 1/3 des agriculteurs belges), il leur faut un soutien agronomique.
Cette « académie mobile » se concentre en Flandre car la région est moins bien desservie en conseillers agronomiques spécialisés en Agroécologie/Agriculture régénérative.

Ce projet remplit 4 ODD : : N°4 : Education de qualité, N°8 : Travail décent et croissance économique, N°9 Industrie, innovation et infrastructure et N°12 : Consommation et production responsables.

Aanmelden nieuwsbrief
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws en exclusieve Puressentiel-aanbiedingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals gespecificeerd in ons privacybeleid.