NL

De Slaap Ontspanning Luchtspray helpt om: DAG : Te ontspannen en werkt rustgevend - Spanningen te verminderen NACHT : De slaap te bevorderen - Te genieten van een rustige en herstellende nacht Product uit de aromatherapie -

EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) Bestanddelen van 100% natuurlijke oorsprong - Zonder kleurstof - Zonder bewaarmiddel - Zonder synthetisch parfum
 

Hoe te gebruiken

Spray voor atmosferisch gebruik. Verstuif in de 4 hoeken van de kamer, en eventueel op een zakdoekje dat u op uw nachtkastje legt.  

Consumentenstudies en -tests

Puressentiel Sommeil wetenschappelijke studie - Prof. Damien Léger, Studiecoördinator, Arts van de Ziekenhuizen van Parijs, Hoofd van het Nationaal Instituut voor Slaap en Vigilantie, Hôtel-Dieu, Parijs:
De resultaten op 47 onderwerpen zijn uiterst positief omdat ze significante verschillen vertonen op 5 criteria die als hoofd- of secundair zijn behouden, namelijk:
De totale slaaptijd (gekozen als hoofdcriterium) nam 4 weken na de referentieweek met gemiddeld 21 minuten toe.
De ochtenddynamiekscore verbeterde in de vierde week met 15,8%.
De ochtendfrisheid nam significant toe vanaf de tweede week, met een verbetering van 18,1% in de 4e week in vergelijking met de referentieweek.
De kwaliteitsscore van de nacht, die in de 4e week met 12,5% verbeterde in vergelijking met de referentieweek.
En de kwaliteit van de slaap score beoordeeld door de Spiegel-schaal (een schaal gevalideerd en gebruikt in verwijzing studies, het evalueren van de volgende 6 criteria: de tijd om in slaap te vallen, de kwaliteit van de slaap, de duur van de slaap, het ontwaken 's nachts, het aantal dromen en de toestand bij het ontwaken) namen significant toe vanaf de tweede week en verbeterden met 8,3% tussen de 4e week en de referentieweek.
De resultaten van deze klinische studie, uitgevoerd op 47 patiënten die lijden aan fragiele slaap gericht op het evalueren van de werkzaamheid en de tolerantie van Puressentiel Sommeil-Détente, spray met 12 essentiële oliën laten een toename zien in de slaap tijd, maar ook in de kwaliteit van de slaap. Slaap en voortdurend wakker zijn gedurende 3 weken productgebruik + een week vrij. Er is dus zowel een effect op de nacht als op de ochtendrepercussies van de slaap.
Er werd geen rebound-effect of ontwenningsverschijnsel waargenomen wanneer de spray werd gestopt, en de tolerantie en aanvaardbaarheid waren uitstekend.
Deze resultaten moedigen verder onderzoek aan om het effect van Puressentiel Relaxation Sleep-Spray met 12 essentiële oliën beter te begrijpen en te begrijpen.
98,93% tevredenheid bij 2332 gebruikers!*

* Puressentiel consumententest

Essentiële oliën

Bois de rose d’Asie, Camomille romaine, Cyprès, Lavande vraie, Lemongrass, Mandarine, Marjolaine, Néroli, Orange, Palmarosa, Petit grain bigarade, Santal.

Gebruikvoorzorgen

Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Wacht 30 minuten voor u het kind weer in de ruimte laat. Af te raden aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aan personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie en personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg een gezondheidsspecialist voor personen onder medische behandeling en voor kinderen. Uitwendig gebruik. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, huid-uitslag of oogirritatie. Bij inname onmiddellijk het antigifcentrum van uw streek bellen of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. De inhoud/verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/ regionale/nationale/ internationale wetgeving.

Made in France
Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

    

Slaap, ontspanning

Slaap Ontspanning Luchtspray

met 12 essentiele olien
Helpt om: DAG : Te ontspannen en werkt rustgevend - Spanningen te verminderen NACHT : De slaap te bevorderen - Te genieten van een rustige en herstellende nacht.
 • 75ml
 • 200ml
 • 100

De Slaap Ontspanning Luchtspray helpt om: DAG : Te ontspannen en werkt rustgevend - Spanningen te verminderen NACHT : De slaap te bevorderen - Te genieten van een rustige en herstellende nacht Product uit de aromatherapie -

EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) Bestanddelen van 100% natuurlijke oorsprong - Zonder kleurstof - Zonder bewaarmiddel - Zonder synthetisch parfum
 

Hoe te gebruiken

Spray voor atmosferisch gebruik. Verstuif in de 4 hoeken van de kamer, en eventueel op een zakdoekje dat u op uw nachtkastje legt.  

Consumentenstudies en -tests

Puressentiel Sommeil wetenschappelijke studie - Prof. Damien Léger, Studiecoördinator, Arts van de Ziekenhuizen van Parijs, Hoofd van het Nationaal Instituut voor Slaap en Vigilantie, Hôtel-Dieu, Parijs:
De resultaten op 47 onderwerpen zijn uiterst positief omdat ze significante verschillen vertonen op 5 criteria die als hoofd- of secundair zijn behouden, namelijk:
De totale slaaptijd (gekozen als hoofdcriterium) nam 4 weken na de referentieweek met gemiddeld 21 minuten toe.
De ochtenddynamiekscore verbeterde in de vierde week met 15,8%.
De ochtendfrisheid nam significant toe vanaf de tweede week, met een verbetering van 18,1% in de 4e week in vergelijking met de referentieweek.
De kwaliteitsscore van de nacht, die in de 4e week met 12,5% verbeterde in vergelijking met de referentieweek.
En de kwaliteit van de slaap score beoordeeld door de Spiegel-schaal (een schaal gevalideerd en gebruikt in verwijzing studies, het evalueren van de volgende 6 criteria: de tijd om in slaap te vallen, de kwaliteit van de slaap, de duur van de slaap, het ontwaken 's nachts, het aantal dromen en de toestand bij het ontwaken) namen significant toe vanaf de tweede week en verbeterden met 8,3% tussen de 4e week en de referentieweek.
De resultaten van deze klinische studie, uitgevoerd op 47 patiënten die lijden aan fragiele slaap gericht op het evalueren van de werkzaamheid en de tolerantie van Puressentiel Sommeil-Détente, spray met 12 essentiële oliën laten een toename zien in de slaap tijd, maar ook in de kwaliteit van de slaap. Slaap en voortdurend wakker zijn gedurende 3 weken productgebruik + een week vrij. Er is dus zowel een effect op de nacht als op de ochtendrepercussies van de slaap.
Er werd geen rebound-effect of ontwenningsverschijnsel waargenomen wanneer de spray werd gestopt, en de tolerantie en aanvaardbaarheid waren uitstekend.
Deze resultaten moedigen verder onderzoek aan om het effect van Puressentiel Relaxation Sleep-Spray met 12 essentiële oliën beter te begrijpen en te begrijpen.
98,93% tevredenheid bij 2332 gebruikers!*

* Puressentiel consumententest

Essentiële oliën

Bois de rose d’Asie, Camomille romaine, Cyprès, Lavande vraie, Lemongrass, Mandarine, Marjolaine, Néroli, Orange, Palmarosa, Petit grain bigarade, Santal.

Gebruikvoorzorgen

Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Wacht 30 minuten voor u het kind weer in de ruimte laat. Af te raden aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aan personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie en personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg een gezondheidsspecialist voor personen onder medische behandeling en voor kinderen. Uitwendig gebruik. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, huid-uitslag of oogirritatie. Bij inname onmiddellijk het antigifcentrum van uw streek bellen of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. De inhoud/verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/ regionale/nationale/ internationale wetgeving.

Made in France
Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

    

Focus ingrediënten
 • Roomse Kamille
  chamomilla recutita flower extract
 • Echte Lavendel
  lavandula angustifolia
 • Zoete Sinaasappel
  citrus sinensis
 • Palmarosa
  cymbopogon martinii
 • Marjolein
  origanum majorana

Wist u dat?

Slaap goed, het is essentieel! Een essentiele functie van onze balans is dat slaap een derde van ons leven in beslag neemt. Toch klaagt 1 op de 3 Fransen over moeite om in slaap te vallen, 's nachts of te vroeg wakker te worden of nog steeds niet te slapen... Problemen die met de leeftijd toenemen en die niet tot een minimum moeten worden beperkt.
Je zult ook leuk vinden
recentelijk bezocht
Mening van klanten