NL

Essentiële Oliën EOBBG (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefineerd).

Tips :

Equivalent : 1ml -> 32 druppels.

Gebruikvoorzorgen : 

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan zeven jaar, bij vrouwen die zwanger zijn (vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap) of borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van convulsieve of epileptische stoornissenen en bij personen met een allergie voor etherische oliën. Bij personen die medisch behandeld zijn en kinderen ouder dan zeven jaar eerst een gezondheidsspecialist raadplegen. Kan dodelijk zijn bij inslikken of als het product in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Is medisch advies noodzakelijk, het product ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd het inademen van dampen. BIJ INSLIKKEN: bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep, GEEN braken opwekken. Raadpleeg een arts als er irritatie of huiduitslag optreedt. Achter slot bewaren. Inhoud/ verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/inter nationale richtlijnen. Donker, koel en droog bewaren

Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

  

Ingrediënten

INGRÉDIENT : HUILE ESSENTIELLE DE Abies sibirica
CHÉMOTYPE : ACÉTATE DE BORNYLE, CAMPHÈNE
FAMILLE : PINACÉES
ORGANE PRODUCTEUR : AIGUILLES

Essentiële Oliën

Siberische Spar Bio Essentiele Olie

Essentiële Oliën EOBBG (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefineerd)
  • 10ml
  • 100
  • Cruelty Free

Essentiële Oliën EOBBG (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefineerd).

Tips :

Equivalent : 1ml -> 32 druppels.

Gebruikvoorzorgen : 

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan zeven jaar, bij vrouwen die zwanger zijn (vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap) of borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van convulsieve of epileptische stoornissenen en bij personen met een allergie voor etherische oliën. Bij personen die medisch behandeld zijn en kinderen ouder dan zeven jaar eerst een gezondheidsspecialist raadplegen. Kan dodelijk zijn bij inslikken of als het product in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Is medisch advies noodzakelijk, het product ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd het inademen van dampen. BIJ INSLIKKEN: bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep, GEEN braken opwekken. Raadpleeg een arts als er irritatie of huiduitslag optreedt. Achter slot bewaren. Inhoud/ verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/inter nationale richtlijnen. Donker, koel en droog bewaren

Laboratoire PURESSENTIEL® - Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles - Belgique

  

Ingrediënten

INGRÉDIENT : HUILE ESSENTIELLE DE Abies sibirica
CHÉMOTYPE : ACÉTATE DE BORNYLE, CAMPHÈNE
FAMILLE : PINACÉES
ORGANE PRODUCTEUR : AIGUILLES

Wist u dat?

Siberische Spar etherische olie wordt gekenmerkt door een zeer zoete, frisse geur en geur, die doet denken aan de smaak van dennensnoep en de orthodoxe kerstvakantie!
Je zult ook leuk vinden
recentelijk bezocht
Mening van klanten