Veiligheid & werkzaamheid

Een wetenschappelijke en verantwoorde aanpak

INZET VOOR WERKZAAMHEID

Sinds de lancering heeft Puressentiel voorvoor het hele productengamma al meer dan 500 studies rond veiligheid en werkzaamheid uitgevoerd in samenwerking met ziekenhuisartsen, vorsers en onafhankelijke laboratoria.

Puressentiel heeft eveneens een Advisory Board opgericht, een wetenschappelijk comité dat bestaat uit pluridisciplinaire experts (ziekenhuis- en huisartsen, apothekers) die met ons de jongste doorbraken delen in het medische en wetenschappelijke onderzoek en die ons begeleiden in de formulering van onze producten.

Daarom wordt het gamma van Puressentiel aanbevolen door huisartsen en specialisten en wordt het tevens aangeboden in de (para)farmacie.

Produits naturels efficaces Puressentiel
respect des réglementations Puressentiel
DE NALEVING VAN DE STRENGTE REGELGEVING

Puressentiel heeft zich de regel van Hippocrates primum non nocere (ten eerste geen kwaad doen), die vervat ligt in de eed die artsen afleggen, eigen gemaakt.

Onze afgewerkte producten worden onderworpen aan een nauwkeurige evaluatie naar de wetenschappelijke veiligheid die het gebruik, de gebruiksmanieren en -voorzorgen alsook de claims ervan volgens hun reglementaire statuut rechtvaardigen.

Aangezien onze producten wereldwijd worden verkocht, hebben wij ervoor gekozen de meest strikte regelgeving te volgen.

EEN GEBRUIK IN ALLE VERTROUWEN

De essentiële oliën zijn krachtige, natuurlijke concentraten.De veiligheid van de producten wordt geëvalueerd reeds bij de formulering ervan en wordt permanent opgevolgd door ons team dat instaat voor de bewaking, altijd in nauw overleg met onze partners-apothekers.
De wetgeving legt ons tevens enkele waarschuwingen op, en wij leven ze na. Dat verklaart waarom bepaalde producten op hun verpakking aangeven dat ze worden afgeraden voor zwangere vrouwen of voor jonge kinderen.  
Wie de gebruiksadviezen (manieren van aanbrengen, doseringen, gebruiksvoorzorgen) op de verpakkingen en op onze website volgt, kan onze producten dus in alle vertrouwen gebruiken. Bovendien zijn we altijd voorstander van het voorzichtigheidsbeginsel wanneer er op basis van de bestaande gegevens geen wetenschappelijk onderbouwde evaluatie mogelijk is.

Confiance qualité produits Puressentiel
pictogramme sécurité Puressentiel
DE PICTOGRAMMEN OP ONZE LABELS

De aanwezigheid van pictogrammen op de verpakkingen van bepaalde producten, heeft te maken met de toepassing van de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling, Packaging ) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Mede dank zij die labeling kunnen antigifcentra gepaste zorgen toedienen aan een persoon die het slachtoffer is geworden van een ongewenst neveneffect van een product, onder meer bij verkeerd gebruik.

DE HORMOONVERSTOORDERS

Een hormoonverstoorder wordt door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) omschreven als een lichaamsvreemde stof die de werking van een hormoon mimeert, blokkeert of wijzigt en schadelijke gevolgen heeft voor het organisme.

Zeer veel plantaardige voedingsstoffen vertonen reële endocriene activiteiten, maar zonder schadelijke gevolgen te hebben. Ze behoren tot de wereld van de “EAS” (Edocrine Active Substances).

Actief, maar zonder schadelijke gevolgen. Dat geldt voor soja, hop, de meeste graangewassen, broccoli, kolen, noten enz. Daarom worden enkele essentiële oliën, zoals lavendel of tea-tree, door bepaalde mensen bekritiseerd.

Essentiële oliën zijn geen hormoonverstoorders. Ze hebben een lichte endocriene werking, ver beneden die van soja, en hebben geen schadelijke gevolgen.  

 

Pertubateurs endocriniens lavande
Efficacité tolérance Puressentiel
SLACHTOFFER VAN ONS SUCCES

Als Europees voortrekker van de natuurlijke gezondheid wordt ons merk ook blootgesteld aan ongegronde aanvallen op basis van talloze foute feiten en gegevens, die wij altijd en formeel weerleggen.
Wij baseren ons op meer dan 500 studies en tests inzake werkzaamheid en veiligheid voor al onze producten om natuurlijke, veilige en werkzame oplossingen aan te bieden voor uw dagelijkse kwaaltjes.

U hoeft zich dus helemaal geen zorgen te maken over de kwaliteit en de gebruiksveiligheid die soms onder de verkeerde loep worden gelegd.

Onze klanten maken sinds 2005 dag in dag uit gebruik van onze producten. Een record tevredenheidspercentage van om en bij 99 %* is daar het sprekende bewijs van.

* 98,95% op 37 995 getuigenissen per 31 december 2019.

MEER INFORMATIE OVER HET HANDVEST ‘PURE TRANSPARANTIE’

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)