STICHTING PURESSENTIEL

STICHTING PURESSENTIEL®

Voor een betere samenleving. Natuurlijk!

"Delen" zit van bij de aanvang in onze genen. We steunen dan ook verscheidene verenigingen en partners die onze solidaire inzet met ons delen.

De Stichting Puressentiel heeft als doel de natuur, het kind en de gezondheid te beschermen.

Voor een betere samenleving. Natuurlijk!

Dag na dag en in elke fase van de aanmaak van onze producten - van de oogst tot en met de levering - zet Puressentiel zich in voor een 100% ecologisch verantwoorde, solidaire en duurzame benadering.

PRESENTEER UW PROJECT!

In 2019 zoomen we in op de biodiversiteit en op het kind!

De projectkeuze: meer weten

De Stichting Puressentiel stimuleert en ondersteunt projecten met als belangrijkste criterium dat de betrokken initiatieven worden uitgerold vanuit respect voor een ecologisch verantwoorde, solidaire en duurzame aanpak.

Voor 2019:

  • De Stichting Puressentiel biedt haar steun aan via projectoproepen die in het teken staan van de bescherming van de natuur en van het kind
  • Een van de projecten die ze zal selecteren is gevestigd in België.
  • De projectoproep heeft betrekking op projecten die worden uitgerold tussen 31 januari 2019 en 31 december 2019.

Elk project wordt gevalideerd door de Stichting Puressentiel op basis van een concrete missie.

De Stichting Puressentiel ondersteunt projecten die op een heldere en concrete manier een duidelijke en welomschreven missie voor ogen houden. Ze worden gekozen op basis van de kwaliteit en de grondige aanpak van hun acties.

HOE WERKT HET?

  1. PROJECTOPROEP
  2. PRESENTATIE VAN HET PROJECT
  3. SELECTIE
  4. BESLISSING
  5. EVALUATIE

Hoe reageren op de projectoproep:

Het kandidatuurdossier is beschikbaar via https://be.puressentiel.com/nl/stichting-puressentiel 
Het dossier moet elektronisch worden teruggestuurd naar het volgende adres: fondation@puressentiel.com

Presentatie van het dossier:

Projectoproep 2019 > De deadline voor het indienen van de dossiers voor 2019 is bepaald op 31 december 2018. Er is geen enkele afwijking van die datum mogelijk.

Selectie:

Na het verstrijken van de indieningstermijn van 31 december 2018, wordt een voorselectie van de projecten voorgelegd aan het directiecomité. 
Het directiecomité zal de projecten 2019 selecteren eind januari 2019. Elk geselecteerd project ontvangt een dotatie van maximum 10.000 euro.

Beslissing:

De toekenning van de financiële steun zal gebeuren binnen een termijn van maximum 1 maand na de laatste selectiezitting van het directiecomité. 
De beslissing zal worden afgerond door de ondertekening van een mecenaatsovereenkomst.

Evaluatie:

Invoering van een kalender voor de regelmatige opvolging van de missie en afsluitende evaluatiebalans.

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)