DE STICHTING PURESSENTIEL

"Delen" zit van bij de aanvang in onze genen. We steunen dan ook verscheidene verenigingen en partners die een solidaire inzet met gemeen hebben.

De Stichting Puressentiel heeft als doel de natuur, het kind en de gezondheid te beschermen.

Voor een betere samenleving. Natuurlijk!

Dag na dag en in elke fase van de aanmaak van onze producten - van de oogst tot en met de levering - zet Puressentiel zich in voor een 100% ecologisch verantwoorde, solidaire en duurzame benadering.

We bevorderen het ecosysteem door ervoor te zorgen dat we teelten niet gaan aanspreken op een manier dat ze in gevaar komen (geen ontbossing, geen boskap) of door al te gaan aanplanten jaren vóór een mogelijke exploitatie. We doen dit vanuit respect voor de fundamentele mensenrechten.

Puressentiel brengt alle partners uit het verenigingsleven samen binnen de Stichting Puressentiel.

Rocco, Isabelle en Marco Pacchioni

NIEUWS VAN ONZE VERENIGINGEN

Een solidaire aanpak staat centraal in de dagelijkse activiteit van Puressentiel.

De Stichting Puressentiel is wereldwijd actief: in Indonesië, in Libanon, in Haïti, in Madagaskar, in Frankrijk en in België.

Ze draagt bij aan de instandhouding van het plantenrijk en van de biodiversiteit (aanplanting van inheemse boomsoorten, ondersteuning van imkers), ze beschermt gezinnen door de toegang tot water te vergemakkelijken, ze maakt de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs mogelijk voor achtergestelde kinderen en werkt aan de preventie van alle vormen van geweld waarmee jongeren in Frankrijk te kampen hebben.

BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE PROJECTEN!

MOMENTEEL

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)