Slaap ontspanning

SLAAP ONTSPANNING LUCHTSPRAY

12 Essentiële Oliën

Bestaat ook in : 75 ml, 200 ml

Helpt om:
DAG : Te ontspannen en werkt rustgevend - Spanningen te verminderen
NACHT : De slaap te bevorderen - Te genieten van een rustige en herstellende nacht

Product uit de aromatherapie - EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd) Bestanddelen van 100% natuurlijke oorsprong - Zonder kleurstof - Zonder bewaarmiddel - Zonder synthetisch parfum

Spray voor atmosferisch gebruik. Verstuif in de 4 hoeken van de kamer, en eventueel op een zakdoekje dat u op uw nachtkastje legt.


 

Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Wacht 30 minuten voor u het kind weer in de ruimte laat. Af te raden aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aan personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie en personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg een gezondheidsspecialist voor personen onder medische behandeling en voor kinderen. Uitwendig gebruik. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet inslikken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, huid-uitslag of oogirritatie. Bij inname onmiddellijk het antigifcentrum van uw streek bellen of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. De inhoud/verpakking weggooien in overeenstemming met de plaatselijke/ regionale/nationale/ internationale wetgeving.

Made in France

GEVAAR


Bevat: D-LIMONENE, GERANIOL.
Natuurlijk aanwezig in essentiële oliën.

Aziatisch Rozenhout, Roomse Kamille, Cipres, Echte Lavendel, Lemongrass, Mandarijn, Marjolein, Neroli, Sinaasappel, Palmarosa, Bitter Orange, Sandelhout

Focus Ingrediënten

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)