Essentiële oliën

SIBERISCHE SPAR ESSENTIËLE OLIE

 

10 ml

Essentiële Olie EOBBG (Essentiële Olie Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd).

Equivalent : 1ml -> 32 druppels.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan zeven jaar, bij vrouwen die zwanger zijn (vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap) of borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van convulsieve of epileptische stoornissenen en bij personen met een allergie voor etherische oliën. Bij personen die medisch behandeld zijn en kinderen ouder dan zeven jaar eerst een gezondheidsspecialist raadplegen. Kan dodelijk zijn bij inslikken of als het product in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Is medisch advies noodzakelijk, het product ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd het inademen van dampen. BIJ INSLIKKEN: bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep, GEEN braken opwekken. Raadpleeg een arts als er irritatie of huiduitslag optreedt. Achter slot bewaren. Inhoud/ verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/inter nationale richtlijnen. Donker, koel en droog bewaren

 


ESSENTIËLE OLIE VAN Abies sibirica
CHEMOTYPE: BORNYLACETAAT, KAMFEEN
FAMILIE: PINACEAE
PRODUCEREND ORGAAN: NAALDEN

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)