Onze verbintenissen

Voor een ongerepte en natuurlijk betere wereld.

INZET VOOR HET LEEFMILIEU

Ons handvest ‘Pure Kwaliteit’ bepaalt de bevoorradingsbeperkingen van de grondstoffen uit respect voor de natuur, maar tegelijk ook voor de mannen en vrouwen die deze natuur cultiveren. Puressentiel doet er alles aan om het leefmilieu in zijn globaliteit te beschermeninstandhouding van het ecosysteem, van de biodiversiteit en van de duurzame ontwikkeling, bescherming van de dorpen, de gezinnen, de telers. Zo zorgen wij er onder meer voor dat we geen teelten in gevaar gaan brengen: geen ontbossing, geen rooiing. We respecteren de CITES-lijst. We voorzien aanplantingen vele jaren vóór een mogelijke ontginning. De ecologisch verantwoorde en solidaire inzet van PURESSENTIEL  leidt tot een keuze van hernieuwbare grondstoffen en partners (productiesites, leveranciers van verpakkingen, distributieplatforms, vervoerbedrijven) die met ons meegaan in een inzet die getuigt van ecologisch verantwoord ondernemerschap (beperking van het waterverbruik, vermindering van de afvalberg enz.), de hergroepering van goederen voor verzending en de keuze om luchtvervoer zoveel mogelijk te vermijden (verlaging van de koolstofafdruk) of ook nog door het hergebruik van vaten en containers. Alle stappen – van de teelt via de eindproductie tot de levering van onze producten – verlopen volgens een ecologisch doordacht systeem dat kadert in onze 100% verantwoorde en duurzame ethiek die is ingebed in ons handvest ‘Pure Kwaliteit’.

Engagement environnement Puressentiel
 Engagement droit humain Puressentiel
INZET VOOR DE MENSENRECHTEN

De aanpak van Puressentiel garandeert volledig respect voor en solidariteit met de lokale bevolking en de bescherming van de rechten van kinderen en werknemers.

Onze plantaardige grondstoffen komen uit de hele wereld, soms uit landen of regio's waar de toegang tot stabiele en reguliere werkgelegenheid moeilijk is en waar zorg en onderwijs grotendeels ontbreken.

Wij selecteren onze partners rigoureus door ervoor te zorgen dat de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd, met inbegrip van de uitsluiting van discriminatie, dwangarbeid en uitbuiting van kinderen.

Puressentiel heeft dus een eigen ethisch kwaliteitshandvest opgesteld. Al onze leveranciers moeten zich eraan houden en zijn onderworpen aan strenge controles. Door deze keuzes te maken, wordt sourcing selectiever, ingewikkelder en soms duurder. Maar we zijn uiterst waakzaam en als we het niet zelf ter plaatse kunnen controleren, doen we een beroep op een onafhankelijk auditkantoor, zoals Veritas.

SOLIDAIRE INZET

Vanuit een streven naar een eerlijke en verantwoorde aanpak, met respect voor de mens en zijn omgeving, heeft Puressentiel sinds haar oprichting vele zaken en associaties gesteund die onze waarden delen.

Puressentiel verenigt al haar samenwerkingsverbanden binnen de Stichting Puressentiel... met als doel de natuur, het kind en de gezondheid te beschermen, “voor een betere samenleving. Natuurlijk!” Vandaag is de Stichting Puressentiel wereldwijd actief, met name in Zuid-Afrika, België, Frankrijk, Haïti, Indonesië, Madagaskar, Senegal, Peru en Rwanda. Ze neemt deel aan de instandhouding van het plantenerfgoed en de biodiversiteit (herbebossing, aanplant van inheemse bomen, steun aan imkers). Ze beschermt gezinnen en kinderen door hen toegang tot water te vergemakkelijken en verlaagt de drempel naar gezondheidszorg en onderwijs voor kansarme kinderen. Ze streeft ernaar alle vormen van geweld tegen kinderen te voorkomen.

Engagement Solidaire Puressentiel
Engagement Puressentiel Fondation
DE INZET VAN DE STICHTING PURESSENTIEL WORDT ACTIEF ONDERSTEUND DOOR PURESSENTIEL

Dankzij alle soorten acties, zoals eenmalige solidariteitsacties op de Franse website (1€ geschonken door Puressentiel voor elke bestelling die op de site wordt geplaatst); interne acties om speelgoed voor Kerstmis of gebruikte kleding in goede staat in te zamelen; schenking van tweedehands computerapparatuur in goede staat voor hergebruik, schenking van producten voor sportieve en/of solidariteitsuitdagingen enz. Allemaal acties die de werking van de Stichting Puressentiel ondersteunen en tekenend zijn voor het dagelijkse leven binnen Puressentiel en voor de inspanning van alle medewerkers.

MEER INFORMATIE OVER HET HANDVEST ‘PURE TRANSPARANTIE’

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)