Verspreiding

ESSENTIËLE OLIËN VOOR VERSPREIDING CITRONELLA VERSPREIDING + 3 ESSENTIËLE OLIËN

30 ml

Het complex Citronella verspreiding bevat 4 essentiële oliën 100 % zuiver en natuurlijk die ideaal zijn om de rust van uw avonden en zomernachten te behouden.

EOBBG essentiële oliën (Essentiële Oliën Botanisch en Biochemisch Gedefinieerd).

Te gebruiken met een Puressentiel®-verspreider. Voor kleine ruimten volstaat het enkele druppels aan te brengen op een schoteltje bij een warmtebron. Opgelet: een essentiële olie mag nooit verbrand of te sterk verwarmd worden, teneinde de actieve bestanddelen ervan niet teniet te doen.

Atmosferisch gebruik. De essentiële oliën zijn zeer krachtige concentraten van natuurlijke bestanddelen. Het is aanbevolen voor elk van hen het aangewezen gebruik en het advies van een professioneel zorgverlener nauwlettend te volgen. Niet gebruiken in aanwezigheid van een kind jonger dan 1 jaar. Laat uw kind pas na 30 minuten terug in de kamer. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen (vooral niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap) of bij vrouwen die borstvoeding geven, bij personen met een voorgeschiedenis van stuipen of epilepsie, en bij personen die allergisch zijn aan essentiële oliën. Raadpleeg voor personen onder medische behandeling en voor kinderen het advies van een gezondheidsspecialist. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd elk contact met de huid, de ogen en de slijmvliezen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. In geval van aanhoudende irritatie, huiduitslag of oogirritatie: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en de verpakking verwijderen conform de voorschriften. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het toestel is bestemd. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Koel, donker en droog bewaren in een goed gesloten flacon.

Made in France.

GEVAAR


Bevat: CITRONELLAL, CITRAL, GERANIOL, CITRONELLOL, GERANYL ACETATE, D-LIMONENE, FARNESOL.
Natuurlijk aanwezig in essentiële oliën.

Citronella van Java, Eucalyptus citriodora, Lavandin Grosso, Lemongrass.

Focus Ingrediënten

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)